Terapia dla DDA

Duofilm Poczytaj o tym co to jest choroba meningokokowa

Dorosłe dzieci alkoholików zazwyczaj wymagają odpowiedniej terapii psychologicznej. Często borykają się bowiem z problemami, które zaważają na ich dalszym życiu. DDA mają problemy z nawiązywaniem poprawnych relacji interpersonalnych, przez co ich funkcjonowanie w społeczeństwie jest znacznie utrudnione.

DDA mogą skorzystać zarówno z indywidualnej, jak i grupowej terapii. Ich przebieg jest bardzo zbliżony do siebie. Terapia grupowa jest szczególnie polecana DDA. Wówczas spotykają się wyłącznie w gronie osób, które mają te same problemy. W ten sposób łatwiej zyskać akceptację oraz zrozumienie. Podczas terapii omawiane są różne aspekty z przeszłości, m.in. funkcjonowanie rodziny oraz codzienne zmartwienia. Ocenia się również, w jaki sposób przeszłość wpłynęła na aktualne postrzeganie świata i relacji międzyludzkich.

Na początku zajęć terapeuta powinien określić reguły, które będą obowiązywać wszystkich uczestników terapii. Spotkaniom terapeutycznym często towarzyszą silne emocje, które wywoływane są poprzez wspomnienia z przeszłości. Obecne problemy DDA są ściśle powiązane z przykrymi zdarzeniami, które miały miejsce w przeszłości.

Podczas kolejnych spotkań grupa wraz z terapeutą omawia najkorzystniejsze rozwiązania, które można zastosować we współczesnych zmartwieniach. Terapia grupowa w większości przypadków jest bardzo skuteczna. Jej uczestnicy dość szybko zaczynają postrzegać siebie w bardziej pozytywny sposób.