Jakie są formy psychoterapii?

infanrix hexa informacja dla pacjentów

Psychoterapia stanowi rozwiązanie dla osób, które posiadają zróżnicowane problemy natury psychologicznej. Dostępnych jest wiele form tego rodzaju terapii, a wybór konkretnej zależy m.in. od preferencji oraz oczekiwań. Uczestnictwo w psychoterapii umożliwia zmodyfikowanie sposobu myślenia na konkretny problem, przez co dość szybko można zaobserwować poprawę.

Można wyróżnić psychoterapię krótkoterminową oraz długoterminową. Ta pierwsza polega na kilku lub kilkunastu spotkaniach, zazwyczaj w kilkudniowych odstępach. Ten rodzaj psychoterapii polecany jest dla osób, które chcą uzyskać pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu. Nie zawsze jednak psychoterapia krótkoterminowa jest możliwa. Jeżeli problem zalicza się do poważnych, częstotliwość spotkań ulega zazwyczaj zwiększeniu. Wówczas jest to psychoterapia długoterminowa, która może trwać nawet ponad rok.

Ponadto w terapii psychologicznej może brać udział zarówno jedna osoba, jak i wiele osób. Pierwszy przypadek określa się jako psychoterapię indywidualną. Pacjent omawia swoje problemy wyłącznie w psychologiem. W terapii grupowej uczestniczy nawet kilkanaście osób. Wówczas są pod opieką kilku psychologów. Terapia psychologiczna może być także skierowana do konkretnej, zamkniętej grupy osób. Przykładem tego jest psychoterapia par lub rodzin. Zazwyczaj jest to trudniejsza forma psychoterapii, ponieważ wymaga współpracy wielu osób.