Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

ambirix ulotka

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najpowszechniej stosowanych technik terapeutycznych. Na podstawie tego rodzaju terapii można określić zależność między myślami, uczuciami i zachowaniami. Bardzo często osoby z problemami psychologicznymi źle interpretują różne zdarzenia bądź posiadają niewłaściwe wzorce postępowania. Zazwyczaj skutkiem tego jest nieprzystosowanie do otoczenia, spory z najbliższymi czy poczucie osamotnienia.

Dzięki terapii poznawczo-behawioralnej można skutecznie zmienić swój sposób myślenia oraz zachowania. Efekty są widoczne w postaci lepszego funkcjonowania oraz poprawy relacji z otoczeniem. Zazwyczaj ten rodzaj terapii zalicza się do krótkoterminowych.

Podczas spotkania wykorzystywanych jest wiele technik, które umożliwiają zmianę schematów myślenia. Jedną z takich technik jest np. modelowanie. Dzięki niej można poznać i nauczyć się prawidłowych zachowań w określonych sytuacjach. Ponadto pacjenci często wykonują określone zadania, dzięki którym utrwalają sobie określone techniki. Istnieje również terapia behawioralno-poznawcza, która przeprowadzana jest w grupie. Podczas zajęć wykorzystuje się teorię społecznego uczenia się.

Specjalną odmianą tej terapii jest trening umiejętności społecznych. Jest to dobre rozwiązanie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mogą z niej także korzystać osoby, które chcą rozwiązać określony problem.